"Supply Chain"


Bij BERSER hanteren wij het principe van account management. Hierdoor vervalt de noodzaak om contacten te onderhouden met allerlei verschillende specialisten binnen BERSER en heeft men een eenvoudige korte lijn met de verantwoordelijke persoon. Deze accountmanager begeleidt de transporten en voorraadmutaties binnen de verschillende afdelingen van BERSER en is de contactpersoon voor alle vragen met betrekking tot de logistieke dienstverlening.

 
Het spreekt vanzelf dat deze accountmanager beschikt over een ruime ervaring op het gebied van de verschillende transportmodaliteiten en dat hij in staat is om flexibel op de wensen van de opdrachtgever in te spelen. Bovendien kan deze accountmanager terugvallen op de brede kennis en ervaring die binnen de verschillende afdelingen van BERSER aanwezig is.